Nangijala

Här är de hundar som har förgyllt våra liv men som nu befinner sig på
andra sidan stjärnorna i Nangijala.

Vi saknar dem oerhört men vet att de nu har det underbart!

Jessie              Buzz